{CẬP NHẬT} Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất 2021

hợp đồng tư vấn thiết kế

Bạn chuẩn bị xây nhà và ký hợp đồng xây dựng nhà ở với đơn vị thi công? Bạn không biết làm hợp đồng như thế nào cho chuẩn và đúng với quy định? Tham khảo mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2021 ở dưới đây và một số thông tin liên quan về hợp đồng mà bạn cần biết. 

Hợp đồng xây dựng nhà ở là gì?

Theo khoản 1, điều 138 Bộ Luật xây dựng năm 2014 thì hợp đồng xây dựng nhà ở là hợp đồng dân sự được thỏa thuận giữa hai bên là bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Hợp đồng xây dựng nhà ở phải ký kết bằng văn bản với các nội dung như điều khoản định nghĩa, giải thích từ, thuật ngữ được sử dụng trong hợp đồng; điều khoản xác định tài liệu, văn kiện cấu thành hợp đồng, điều khoản đối tượng sản phẩm của hợp đồng, các công việc cụ thể mà các bên phải thực hiện; điều khoản chất lượng; điều khoản giá trị hợp đồng; điều khoản thời gian nghiệm thu, bàn giao, thanh toán…

 

hợp đồng xây dựng nhà ở
Khi thuê một đơn vị thi công nhà ở, bạn cần làm hợp đồng xây dựng nhà ở để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình

Theo đó, trong thời hạn nhất định, bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu một phần hoặc toàn bộ công trình theo đúng thỏa thuận ban đầu. Bên giao thầu có nghĩa vụ giao cho bên nhận thầu toàn bộ số liệu, tài liệu và yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng. Ngoài ra, bên giao thầu phải rót vốn đầu tư đúng tiến độ, đồng thời phải tiến hành nghiệm thu và thanh toán khi công trình hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ.
Bên giao thầu là những người hoặc tổ chức có vốn đầu tư và nhu cầu xây dựng. Đó có thể là  doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc người dân bình thường. 

Bên nhận thầu là doanh nghiệp xây dựng đã đăng ký kinh doanh và có giấy phép kinh doanh, đảm bảo năng lực về chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm xây dựng. Doanh nghiệp đó cũng phải có tài chính để thực hiện xây dựng công trình trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. 

Phân loại hợp đồng xây dựng nhà ở

Có rất nhiều loại hợp đồng xây nhà khác nhau.

–  Dựa vào nội dung cụ thể của hợp đồng, chúng ta có thể phân ra các loại  hợp đồng như: hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình; hợp đồng lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình; hợp đồng thiết kế công trình; hợp đồng xây lắp công trình… 

– Dựa vào phương thức thực hiện hợp đồng có hợp đồng thi công trọn gói, hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng có điều chỉnh giá. 

Dưới đây, Opan sẽ đưa ra một số loại hợp đồng xây dựng nhà ở phổ biến và được nhiều người sử dụng hiện nay:

Hợp đồng tư vấn thiết kế

Căn cứ vào Điều 140 Luật Xây dựng 2014, điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2016/TT-BXD thì hợp đồng tư vấn thiết kế chính là hợp đồng tư vấn xây dựng. Đây cũng là một loại của hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng tư vấn thiết kế là hợp đồng dân sự, ghi rõ sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản, để thực hiện một hoặc một số hay toàn bộ công việc tư vấn thiết kế xây dựng công trình trong quá trình thi công. Nội dung công việc chpủ yếu trong hợp đồng này bao gồm:

+ Khảo sát thực địa để tạo ra bản thiết kế xây dựng;

+ Xem xét các báo cáo để nghiên cứu tính khả thi của đầu tư xây dựng, xác định nhiệm vụ thiết kế được duyệt và báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

+ Thiết kế xây dựng công trình phù hợp với các quy định về các quy định chung;

+ Sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

+ Giám sát quyền tác giả theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng.

Hợp đồng thi công xây dựng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 140, khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 được hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, Hợp đồng thi công xây dựng cũng là một dạng của hợp đồng xây dựng nhà ở. Bên giao thầu và bên nhận thầu cùng ký kết vào văn bản với các điều lệ đã được thỏa thuận giữa hai bên để thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng đã được lập ra trước đó. Việc thỏa thuận này dựa trên nguyên tắc của giao dịch dân sự, các bên tự nguyện, thiện chí và tự do trong giao kết hợp đồng. 

Theo Điều 141 Luật Xây dựng 2014 thì hợp đồng thi công xây dựng không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực. Tuy nhiên, hợp đồng bắt buộc phải có những nội dung sau:

– Căn cứ pháp lý áp dụng;

– Ngôn ngữ áp dụng;

– Nội dung và khối lượng công việc của hai bên;

– Điều khoản về chất lượng công trình, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao công trình khi thi công xong;

– Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu;

– Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

– Điều chỉnh hợp đồng xây dựng nhà ở;

– Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu và bên nhận thầu;

– Khi vi phạm hợp đồng cần xử lý như thế nào?

– Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng nếu một trong 2 bên vi phạm;

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

– Rủi ro khi xảy ra vấn đề khi thi công;

– Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

– Các nội dung khác như bảo hiểm và bảo lãnh theo hợp đồng xây dựng, hợp đồng thầu phụ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Hợp đồng EPC

EPC tên đầy đủ là Engineering – Procurement of goods – Construction. Đây là khái niệm dùng để chỉ hợp đồng hoặc gói thầu mà mà nhà thầu phải thực hiện cả ba công việc: Tư vấn, mua sắm vật tư – thiết bị, thi công xây lắp công trình. 

Với những hợp đồng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng lớn hơn 30% vốn nhà nước thì Hợp đồng EPC gọi là  hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Loại hợp đồng này bao gồm các tiêu chí cơ bản như thời gian, chất lượng, phạm vi công việc, chi tiết kỹ thuật và điều khoản hoàn thành cũng như hình thức bồi thường khi dự án bị chậm trễ. 

Hợp đồng chìa khóa trao tay 

Theo điểm h Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng được bên giao thầu và bên nhận thầu ký kết để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, bên nhận thầu sẽ thực hiện thi công công trình từ A-Z. Sau khi xây dựng xong, chủ đầu tư (bên giao thầu) tiến hành nghiệm thu và nhận bàn giao mà không phải mất thời gian và công sức giám sát cũng như mua vật tư thi công. Đây là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong xây dựng nhà ở dân dụng. 

Làm hợp đồng xây dựng nhà ở cần chú ý điều gì?

Dưới đây OPAN xin tổng hợp lại một số nội dung cơ bản mà bạn cần lưu ý khi làm hợp đồng xây dựng nhà ở.

Hợp đồng xây dựng nhà ở
Hợp đồng xây dựng nhà ở giúp bạn nắm rõ hơn về thời gian và quy trình thi công

Công trình đạt chất lượng và tiến độ

Trong hợp đồng xây dựng nhà ở cần có mục yêu cầu về chất lượng công trình, tiến độ thi công và vật tư hạng mục thi công. Theo đó:

– Hai bên cần đưa ra quy định về nghiệm thu để chủ đầu tư có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng công trình .

Ví dụ, sơn tường nhà cần phải đúng màu đã yêu cầu. Bề mặt sơn nhẵn, không có gợn. Tường được sơn 2 lớp…. Chủ đầu tư có thể căn cứ vào những điều này để nghiệm thu.

– Thời hạn hoàn thành và điều kiện gia hạn tiến độ cũng cần được ghi rõ trong hợp đồng. 

– Về vật tư, trong hợp đồng cần thể hiện rõ hạng mục nào do nhà thầu thực hiện, hạng mục nào do chủ đầu tư tự thực hiện. Điều này giúp cho việc thanh quyết toán sau khi thi công xong trở nên dễ dàng hơn. 

Hợp đồng xây dựng nhà ở
Hợp đồng xây dựng nhà ở giúp bạn có cơ sở nghiệm thu công trình sau khi bàn giao

Chi phí và điều lệ thanh toán

– Thanh toán tiền sau khi xây dựng xong là điều hoàn toàn tất nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản cũng cần được quy định rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư cần nhớ, trước khi thanh toán cần làm các thủ tục xác nhận, nghiệm thu từng hạng mục cẩn thận. 

– Về thời điểm thanh toán, hai bên cần thống nhất như sau:

+ Tạm ứng không quá 15% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng xây dựng nhà ở.

+ Thanh toán sau khi hoàn thành mỗi hạng mục công trình. Mỗi đợt thanh toán dao động từ 10-15% giá trị hợp đồng. 

+ Sau khi bên nhận thầu thi công xong và bàn giao cho chủ đầu tư thì chủ đầu tư mới tiến hành thanh lý hợp đồng và thanh toán nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, OPAN khuyên gia chủ nên giữ lại từ 1-2% giá trị hợp đồng cho đến khi hết thời gian bảo hành. 

Quyền lợi và nghĩa vụ 2 bên

Quyền lợi và của chủ đầu tư: 

+ Quyền lợi: Trong hợp đồng cần đưa ra các điều khoản bảo vệ lợi ích của chủ đầu tư và chủ thầu không được can thiệp vào các quyền này. Ví dụ quyền được giám sát công trình, quyền chậm thanh toán nếu bên nhận thầu thi công không chất lượng…

+ Nghĩa vụ: Nghĩa vụ là các điều khoản mà chủ đầu tư cần phải làm để hoàn thành trách nhiệm của mình giúp cho việc thi công diễn ra đúng tiến độ.

Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà thầu:

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu phải tiến hành thực hiện các điều khoản đã được thống nhất và ghi trong hợp đồng. Chủ đầu tư cần phải theo dõi sát sao để tránh bỏ qua những thiếu sót nhỏ.

Hợp đồng xây dựng nhà ở
Hợp đồng xây dựng nhà ở nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên

Chính sách bảo hành

Bảo hành là nhà thầu sẽ tiến hành thay thế và sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng và có lỗi trong quá trình thi công và sử dụng. Các hạng mục nào được bảo hành sẽ được liệt kê đầy đủ trong phụ lục của hợp đồng xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, nhà thầu cũng được phép từ chối bảo hành nếu công trình và chủ đầu tư vi phạm các điều khoản đã được hai bên thống nhất. Chủ đầu tư cần nắm rõ để tránh tranh chấp về sau.

Hiệu lực hợp đồng xây dựng nhà ở

Khi làm hợp đồng xây dựng nhà ở cần thống kê tất cả các luật được áp dụng trong hợp đồng. Người làm hợp đồng cần tra cứu nội dung từng điều luật một cách tỉ mỉ để có cái nhìn tổng quát về các cơ sở pháp lý, tránh xảy ra những mâu thuẫn sau này.

Ghi rõ khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực, thời gian thi công là bao nhiêu. Thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng cần được ghi rõ để có sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời. 

Điều kiện hiệu lực là các khoản quy định giữa 2 bên để hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Nêu rõ những điều khoản vi phạm dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải hoàn trả chi phí. 

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất tại:

Trên đây là mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất năm 2021 mà OPAN đã cập nhật và gửi đến các bạn. Trong quá trình làm hợp đồng, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với OPAN qua hotline 0932623898 để được giải đáp nhanh và chính xác nhất. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *